ADDRESSES AND LINKS

Slovakia

Ústav pamäti národa (UPN)
Nation’s Memory Institute

Miletičova 21, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218
Tel.: +421 2 593 00 311
info@upn.gov.sk
www.upn.gov.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ustav.pamati.naroda

Opcje strony

do góry