Poland

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) Institute of National Remembrance

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN)
Institute of National Remembrance

ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa
Tel. +48 22 581 85 22, 581 85 23

sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
www.ipn.gov.pl
Facebook: Instytut Pamięci Narodowej

Opcje strony